foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Narodowy Bank Polski aktualne kursy walut

«
»
NBP
2019-03-25
USD
3.7948
-0.05%
EUR
4.2894
-0.20%
CHF
3.8079
-0.27%
GBP
4.9700
-0.65%
NBP
2019-03-22
USD
3.7581
-0.97%
EUR
4.2870
-0.06%
CHF
3.7849
-0.60%
GBP
4.9503
-0.40%
NBP
2019-03-21
USD
3.7767
0.49%
EUR
4.2864
-0.01%
CHF
3.7781
-0.18%
GBP
4.9955
0.91%
NBP
2019-03-20
USD
3.7823
0.15%
EUR
4.2940
0.18%
CHF
3.7828
0.12%
GBP
5.0190
0.47%
NBP
2019-03-19
USD
3.7876
0.14%
EUR
4.2993
0.12%
CHF
3.7838
0.03%
GBP
5.0199
0.02%

Umowa zlecenie czy umowa o pracę?

pracaJako, że przepisy ciągle ulegają zmianom i modyfikacjom, wiele osób zastanawia się, co w 2016 roku jest bardzie opłacalne: umowa zlecenie czy też umowa o pracę. Nowelizacja przepisów wprowadza istotne zmiany przede wszystkim w kwestii umów na czas określony. Obecnie pracodawca może zawrzeć ze swoim pracownikiem nie więcej niż trzy „śmieciówki” i to nie na dłużej aniżeli trzydzieści trzy miesiące. Dotychczas ustawodawca nie ograniczał podmiotów czasowo, a wyłącznie jeśli chodzi o liczbę zawieranych umów. Pod uwagę brana była również przerwa między poszczególnymi umowami – licznik

zerował się jeśli pomiędzy jedną, a drugą śmieciówką był przynajmniej miesiąc przerwy. Na dzień dzisiejszy pracownicy stracili wspomniany już licznik. Powyższe nie dotyczy jednostek na zastępstwo, prac sezonowych i dorywczych, prac w placówkach zagranicznych, a także pracy na czas kadencji. Co w sytuacji, gdy pracodawca zawrze z nami czwartą umowę bądź ich łączna długość przekroczy trzydzieści trzy miesiące? Każda kolejna umowa będzie traktowana jak umowa o pracę na czas nieokreślony.

Ustawodawca wprowadził również zmiany w okresach wypowiedzenia w umowach na czas określony. Wypowiedzenie umowy jest od dziś zależne od jej długości – w przypadku umowy na pól roku obowiązuje okres dwutygodniowego wypowiedzenia, a umowy dłuższej aniżeli pół roku, miesiąc wypowiedzenia. Jeżeli pracodawca podpisał z nami umowę na co najmniej trzy lata możemy spodziewać się trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Podsumowując: nowelizacja Kodeksu pracy przyniosła takie zmiany jak ograniczenie czasu trwania i liczby tzn. „śmieciówek”, wypowiedzenie umów na czas określony takie samo jak na czas nieokreślony, a także ograniczenie umów o pracę do umowy na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony.