foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Narodowy Bank Polski aktualne kursy walut

«
»
NBP
2018-10-19
USD
3.7302
-0.80%
EUR
4.2966
-0.19%
CHF
3.7543
-0.54%
GBP
4.8906
-0.22%
NBP
2018-10-18
USD
3.7123
-0.48%
EUR
4.2936
-0.07%
CHF
3.7456
-0.23%
GBP
4.8794
-0.23%
NBP
2018-10-17
USD
3.7036
-0.23%
EUR
4.2919
-0.04%
CHF
3.7505
0.13%
GBP
4.8872
0.16%
NBP
2018-10-16
USD
3.7091
0.15%
EUR
4.2927
0.02%
CHF
3.7502
-0.01%
GBP
4.8720
-0.31%
NBP
2018-10-15
USD
3.7130
0.11%
EUR
4.3022
0.22%
CHF
3.7494
-0.02%
GBP
4.9081
0.74%

Umowa zlecenie czy umowa o pracę?

pracaJako, że przepisy ciągle ulegają zmianom i modyfikacjom, wiele osób zastanawia się, co w 2016 roku jest bardzie opłacalne: umowa zlecenie czy też umowa o pracę. Nowelizacja przepisów wprowadza istotne zmiany przede wszystkim w kwestii umów na czas określony. Obecnie pracodawca może zawrzeć ze swoim pracownikiem nie więcej niż trzy „śmieciówki” i to nie na dłużej aniżeli trzydzieści trzy miesiące. Dotychczas ustawodawca nie ograniczał podmiotów czasowo, a wyłącznie jeśli chodzi o liczbę zawieranych umów. Pod uwagę brana była również przerwa między poszczególnymi umowami – licznik

zerował się jeśli pomiędzy jedną, a drugą śmieciówką był przynajmniej miesiąc przerwy. Na dzień dzisiejszy pracownicy stracili wspomniany już licznik. Powyższe nie dotyczy jednostek na zastępstwo, prac sezonowych i dorywczych, prac w placówkach zagranicznych, a także pracy na czas kadencji. Co w sytuacji, gdy pracodawca zawrze z nami czwartą umowę bądź ich łączna długość przekroczy trzydzieści trzy miesiące? Każda kolejna umowa będzie traktowana jak umowa o pracę na czas nieokreślony.

Ustawodawca wprowadził również zmiany w okresach wypowiedzenia w umowach na czas określony. Wypowiedzenie umowy jest od dziś zależne od jej długości – w przypadku umowy na pól roku obowiązuje okres dwutygodniowego wypowiedzenia, a umowy dłuższej aniżeli pół roku, miesiąc wypowiedzenia. Jeżeli pracodawca podpisał z nami umowę na co najmniej trzy lata możemy spodziewać się trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Podsumowując: nowelizacja Kodeksu pracy przyniosła takie zmiany jak ograniczenie czasu trwania i liczby tzn. „śmieciówek”, wypowiedzenie umów na czas określony takie samo jak na czas nieokreślony, a także ograniczenie umów o pracę do umowy na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony.