foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Narodowy Bank Polski aktualne kursy walut

«
»
NBP
2018-12-14
USD
3.7739
-0.93%
EUR
4.2937
-0.20%
CHF
3.8036
-0.43%
GBP
4.7787
-0.32%
NBP
2018-12-13
USD
3.7934
0.52%
EUR
4.2993
0.13%
CHF
3.8191
0.41%
GBP
4.7556
-0.48%
NBP
2018-12-12
USD
3.7763
-0.45%
EUR
4.2982
-0.03%
CHF
3.8266
0.20%
GBP
4.7647
0.19%
NBP
2018-12-11
USD
3.7600
-0.43%
EUR
4.2911
-0.17%
CHF
3.7996
-0.71%
GBP
4.7852
0.43%
NBP
2018-12-10
USD
3.7694
0.25%
EUR
4.2845
-0.15%
CHF
3.7924
-0.19%
GBP
4.8084
0.48%

Umowa zlecenie czy umowa o pracę?

pracaJako, że przepisy ciągle ulegają zmianom i modyfikacjom, wiele osób zastanawia się, co w 2016 roku jest bardzie opłacalne: umowa zlecenie czy też umowa o pracę. Nowelizacja przepisów wprowadza istotne zmiany przede wszystkim w kwestii umów na czas określony. Obecnie pracodawca może zawrzeć ze swoim pracownikiem nie więcej niż trzy „śmieciówki” i to nie na dłużej aniżeli trzydzieści trzy miesiące. Dotychczas ustawodawca nie ograniczał podmiotów czasowo, a wyłącznie jeśli chodzi o liczbę zawieranych umów. Pod uwagę brana była również przerwa między poszczególnymi umowami – licznik

zerował się jeśli pomiędzy jedną, a drugą śmieciówką był przynajmniej miesiąc przerwy. Na dzień dzisiejszy pracownicy stracili wspomniany już licznik. Powyższe nie dotyczy jednostek na zastępstwo, prac sezonowych i dorywczych, prac w placówkach zagranicznych, a także pracy na czas kadencji. Co w sytuacji, gdy pracodawca zawrze z nami czwartą umowę bądź ich łączna długość przekroczy trzydzieści trzy miesiące? Każda kolejna umowa będzie traktowana jak umowa o pracę na czas nieokreślony.

Ustawodawca wprowadził również zmiany w okresach wypowiedzenia w umowach na czas określony. Wypowiedzenie umowy jest od dziś zależne od jej długości – w przypadku umowy na pól roku obowiązuje okres dwutygodniowego wypowiedzenia, a umowy dłuższej aniżeli pół roku, miesiąc wypowiedzenia. Jeżeli pracodawca podpisał z nami umowę na co najmniej trzy lata możemy spodziewać się trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Podsumowując: nowelizacja Kodeksu pracy przyniosła takie zmiany jak ograniczenie czasu trwania i liczby tzn. „śmieciówek”, wypowiedzenie umów na czas określony takie samo jak na czas nieokreślony, a także ograniczenie umów o pracę do umowy na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony.