Umowa zlecenie czy umowa o pracę?

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Narodowy Bank Polski aktualne kursy walut

«
»
NBP
2018-08-20
USD
3.7784
0.24%
EUR
4.3061
0.15%
CHF
3.7926
0.23%
GBP
4.8043
0.07%
NBP
2018-08-17
USD
3.7871
0.23%
EUR
4.3105
0.10%
CHF
3.8131
0.54%
GBP
4.8135
0.19%
NBP
2018-08-16
USD
3.7768
-0.27%
EUR
4.3001
-0.24%
CHF
3.8027
-0.27%
GBP
4.8232
0.20%
NBP
2018-08-14
USD
3.7862
0.25%
EUR
4.3094
0.22%
CHF
3.8054
0.07%
GBP
4.8298
0.14%
NBP
2018-08-13
USD
3.7481
-1.01%
EUR
4.2942
-0.35%
CHF
3.7697
-0.94%
GBP
4.7812
-1.01%

Umowa zlecenie czy umowa o pracę?

pracaJako, że przepisy ciągle ulegają zmianom i modyfikacjom, wiele osób zastanawia się, co w 2016 roku jest bardzie opłacalne: umowa zlecenie czy też umowa o pracę. Nowelizacja przepisów wprowadza istotne zmiany przede wszystkim w kwestii umów na czas określony. Obecnie pracodawca może zawrzeć ze swoim pracownikiem nie więcej niż trzy „śmieciówki” i to nie na dłużej aniżeli trzydzieści trzy miesiące. Dotychczas ustawodawca nie ograniczał podmiotów czasowo, a wyłącznie jeśli chodzi o liczbę zawieranych umów. Pod uwagę brana była również przerwa między poszczególnymi umowami – licznik

zerował się jeśli pomiędzy jedną, a drugą śmieciówką był przynajmniej miesiąc przerwy. Na dzień dzisiejszy pracownicy stracili wspomniany już licznik. Powyższe nie dotyczy jednostek na zastępstwo, prac sezonowych i dorywczych, prac w placówkach zagranicznych, a także pracy na czas kadencji. Co w sytuacji, gdy pracodawca zawrze z nami czwartą umowę bądź ich łączna długość przekroczy trzydzieści trzy miesiące? Każda kolejna umowa będzie traktowana jak umowa o pracę na czas nieokreślony.

Ustawodawca wprowadził również zmiany w okresach wypowiedzenia w umowach na czas określony. Wypowiedzenie umowy jest od dziś zależne od jej długości – w przypadku umowy na pól roku obowiązuje okres dwutygodniowego wypowiedzenia, a umowy dłuższej aniżeli pół roku, miesiąc wypowiedzenia. Jeżeli pracodawca podpisał z nami umowę na co najmniej trzy lata możemy spodziewać się trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Podsumowując: nowelizacja Kodeksu pracy przyniosła takie zmiany jak ograniczenie czasu trwania i liczby tzn. „śmieciówek”, wypowiedzenie umów na czas określony takie samo jak na czas nieokreślony, a także ograniczenie umów o pracę do umowy na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony.